loadingimg

Wczytuję dane...
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Trzy Życzenia

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://trzy-zyczenia.pl/ zwanego dalej "Sklepem".

 2. Sklep prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Trzy Życzenia prowadzonego przez Agatę Bakalarczyk w ramach Programu AIP, zwana dalej "Administratorem".

 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://trzy-zyczenia.pl/, e-mail – kontakt@trzy-zyczenia.pl, adres korespondencyjny – Joanna Bakalarczyk - Kolczarek, ul. Dunikowskiego 21/3 70-123 Szczecin

 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 6. Dane konta bankowego do przelewów:

                    Joanna Bakalarczyk - Kolczarek

                mBank, CompanyNet

            38 1140 1010 0000 5158 5300 3806

 

 1. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT na zakupione towary.

 2. Kontakt ze sklepem Trzy Życzenia w sprawach dotyczących oferowanych produktów możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@trzy-zyczenia.pl oraz telefonicznie pod numerem +48690695423 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00.


§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Sklep internetowy www.trzy-zyczenia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej.

 2. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż ręcznie robionych wyrobów, głównie kartek okolicznościowych oraz biżuterii.

 3. Oferowane przedmioty są nowe. Z uwagi na to, że wszystkie przedmioty w sklepie są wykonywane ręcznie, istnieje możliwość niewielkiej różnicy w wyglądzie produktów prezentowanych na zdjęciu, a tymi dostarczonymi do Klienta.

§ 3
Polityka prywatności

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.

 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Joannie Bakalarczyk - Kolczarek, dane kontaktowe: ul. Dunikowskiego 21/3, 70-123 Szczecin.

 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

 2. doręczenia klientowi towaru, na który klient złożył zamówienie ,

 3. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

 4. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

 5. przechowania danych osobowych klienta w bazie klientów.

 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 2. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki Dane przekazywane są Poczcie Polskiej.

 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

 5. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

 6. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 7. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

 8. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.

 9. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


§ 4
Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

  1. łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,

  2. Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach,

  3. Pamięć RAM – 128 MB,

  4. System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Mac OS X

  5. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

 2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

§ 5
Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

   1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy

   2. Adres email

   3. Numer telefonu

   4. NIP (w przypadku zakupów hurtowych)

   5. Dane adresowe do wysyłki

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów transportu/przesyłki.

 2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

   1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.

   2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

   3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 3. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 4. Za zakupione towary klient płaci przelewem na konto sklepu.

 1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Użytkownika, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry.

 1. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru koszt przesyłki jest zmienny i jest naliczany automatycznie. Towar pakowany jest wówczas zbiorczo do jednego opakowania. Koszty wysyłki (w przypadku kartek) wynoszą:

List polecony (do 5 szt.) 5,50zł

List polecony (do 10szt.) 8,50zł

List polecony priorytetowy (do 5 szt.) 6,50zł

List polecony Priorytetowy (do 10 szt.) 9,50zł

Paczka (powyżej 10 szt.) 11,50zł

W przypadku zamówień biżuterii należy wybrać opcję kartki + biżuteria. W tym przypadku koszty wynoszą:

List polecony (do 5 szt.) 8zł

Paczka (powyżej 10 szt.) 12zł

 1. Jeśli Klient zażyczy sobie osobnego opakowania towarów, koszty przesyłki mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, bądź telefonicznie.

 2. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

 3. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

  1. Imię i nazwisko/firmę,

  2. Adres zamieszkania/siedziby,

  3. Numer NIP (w przypadku firm),

  4. Numer zamówienia,

  5. Adres korespondencyjny

      

    14. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email               informacji zwrotnych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

15. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

16. Zakupy hurtowe:

Aby dokonać zakupu hurtowego konieczne jest padanie numeru NIP oraz wszystkich danych niezbędnych do przeprowadzenie transakcji. Dane podaje się w formularzu zamówienia po wcześniejszym zaznaczeniu opcji Zakupów hurtowych. Zakupy hurtowe, przy których zaczyna obowiązywać rabat mieszczą się w kwotach:

150-250 zł – 10% rabatu

250-300 zł – 15% rabatu

300zł i więcej – 20% rabatu

W przypadku stałych klientów oraz większych zamówień istnieje możliwość negocjacji ceny.

§ 6

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 2. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@trzy-zyczenia.pl lub listem poleconym na adres ul. Dunikowskiego 21/3, 70-123 Szczecin.

 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

 4. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

 6. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 4, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  6. dostarczania prasy,

  7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Dunikowskiego 21/3, 70-123 Szczecin. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.


§ 8
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).